• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Залізничний районний суд м. Львова
Інформація для населення
Сторінки
Виконання вимог Закону України "Про очищення влади"
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Національне агенство з питань запобігання корупції
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

Інформація про суд

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЛЬВОВА

вул. Ст. Бандери, 3, м.Львів, 79013

e-mail: inbox@zl.lv.court.gov.ua

 _________________________________________________________________________________

Завдання Залізничного районного суду м.Львова

 

Завдання суду ( ст.2 Закону України “Про судоустрій”). Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.Повноваження суду ( ст.22 Закону України “Про судоустрій”). Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Місцевий загальний суд розглядає кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Підсудність окремих категорій справ місцевому суду, а також їх розгляду визначена процесуальним законом.

Завданням суду є організаційне забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних, цивільних, адміністративних та інших судових справах, а також розгляд і вирішення звернень громадян на умовах і в порядку , передбаченому законодавством України.

Напрямки (функції) діяльності суду
:

Відповідно до визначених законодавством України завдань суд забезпечує:

 •  здійснення правосуддя в кримінальних справах;
 •  здійснення правосуддя в цивільних справах;
 •  здійснення правосуддя в адміністративних справах;
 •  здійснення правосуддя в інших судових справах;
 •  розгляд і вирішення звернень громадян відповідно до компетенції суду, передбаченої   законодавством України .

Принципи діяльності суду:

Діяльність суду базується на таких принципах:


1. Принцип ефективності: якісний розгляд всіх судових справ у
 розумні  терміни з мінімальними матеріальними та кадровими витратами;
 

 2. Принцип спеціалізації: всі підрозділи та посадові особи суду виконують різні локальні завдання;

 3. Принцип єдності керівництва та контролю: встановлення лінійного типу безпосередньої підпорядкованості, за яким кожна посадова особа субординаційно підпорядкована тільки одному керівнику;

Місія   Залізничного  районного суду полягає в :

 • Удосконалювати процес здійснення правосуддя.
 • Забезпечувати справедливе, чесне, законне винесення судових рішень без зволікань та з повагою до кожного хто звернувся до суду.
 • Ефективно координувати свою діяльність та використовувати всі ресурси.
 • Здійснювати правосуддя неупереджено, незалежно від місця проживання, етнічного походження, рівня доходів, освіти, усувати перешкоди до суду та його послуг.
 • Виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом, та хто працює в суді.
 • Сприяти компетентності, професійності та ввічливості суддів та працівників апарату суду, налаштовуючи їх на надання якісних послуг для розбудови довіри до суду.

Цінності суду :

 • Чесність - дотримуватись закону,  з повагою ставитися до користувачів послуг та до колег;
 • Рівний доступ - ефективно обслуговувати всіх членів громади незалежно від місця проживання, етнічного походження рівня доходів, освіти, послідовно визначати й ліквідовувати перешкоди для доступу до суду та його послуг;
 • Справедливе й ефективне здійснення правосуддя - здійснювати індивідуальне правосуддя в індивідуальних справах та ефективно використовувати всі ресурси;
 • Повага та гідність - виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом та хто працює в суді  

 

 "Правосуддя"

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 
(положенню частини другої статті 124 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 25.12.97 р. N 9-зп)

(положенню частини другої статті 124 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 07.05.2002 р. N 8-рп/2002)

(положенню частини другої статті 124 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. N 15-рп/2002) 
Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. 
(положенню частини третьої статті 124 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 07.05.2002 р. N 8-рп/2002)

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. 

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. 

 
Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. 

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. 

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. 

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. 

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
 
Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону. 

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. 

Основними засадами судочинства є: 


1)законність; 

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

3) забезпечення доведеності вини; 

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 

6) забезпечення обвинуваченому права на захист; 

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; 
(положенню пункту 8 частини третьої статті 129 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 11.12.2007 р.у N 11-рп/2007)

9) обов'язковість рішень суду. 

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій. 

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
XIV з’їзд суддів України
Розпорядникам бюджетних коштів
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Конфлікт інтересів у судовій системі (нормативно правова база)
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру