Судова влада України
Залізничний районний суд м. Львова
Інформація для населення
Сторінки
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Інформація про суд

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЛЬВОВА

вул. Ст. Бандери, 3, м.Львів, 79013

e-mail: inbox@zl.lv.court.gov.ua

 _________________________________________________________________________________

Завдання Залізничного районного суду м.Львова

 

Завдання суду ( ст.2 Закону України “Про судоустрій”). Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.Повноваження суду ( ст.22 Закону України “Про судоустрій”). Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Місцевий загальний суд розглядає кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Підсудність окремих категорій справ місцевому суду, а також їх розгляду визначена процесуальним законом.

Завданням суду є організаційне забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних, цивільних, адміністративних та інших судових справах, а також розгляд і вирішення звернень громадян на умовах і в порядку , передбаченому законодавством України.

Напрямки (функції) діяльності суду
:

Відповідно до визначених законодавством України завдань суд забезпечує:

 •  здійснення правосуддя в кримінальних справах;
 •  здійснення правосуддя в цивільних справах;
 •  здійснення правосуддя в адміністративних справах;
 •  здійснення правосуддя в інших судових справах;
 •  розгляд і вирішення звернень громадян відповідно до компетенції суду, передбаченої   законодавством України .

Принципи діяльності суду:

Діяльність суду базується на таких принципах:


1. Принцип ефективності: якісний розгляд всіх судових справ у
 розумні  терміни з мінімальними матеріальними та кадровими витратами;
 

 2. Принцип спеціалізації: всі підрозділи та посадові особи суду виконують різні локальні завдання;

 3. Принцип єдності керівництва та контролю: встановлення лінійного типу безпосередньої підпорядкованості, за яким кожна посадова особа субординаційно підпорядкована тільки одному керівнику;

Місія   Залізничного  районного суду полягає в :

 • Удосконалювати процес здійснення правосуддя.
 • Забезпечувати справедливе, чесне, законне винесення судових рішень без зволікань та з повагою до кожного хто звернувся до суду.
 • Ефективно координувати свою діяльність та використовувати всі ресурси.
 • Здійснювати правосуддя неупереджено, незалежно від місця проживання, етнічного походження, рівня доходів, освіти, усувати перешкоди до суду та його послуг.
 • Виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом, та хто працює в суді.
 • Сприяти компетентності, професійності та ввічливості суддів та працівників апарату суду, налаштовуючи їх на надання якісних послуг для розбудови довіри до суду.

Цінності суду :

 • Чесність - дотримуватись закону,  з повагою ставитися до користувачів послуг та до колег;
 • Рівний доступ - ефективно обслуговувати всіх членів громади незалежно від місця проживання, етнічного походження рівня доходів, освіти, послідовно визначати й ліквідовувати перешкоди для доступу до суду та його послуг;
 • Справедливе й ефективне здійснення правосуддя - здійснювати індивідуальне правосуддя в індивідуальних справах та ефективно використовувати всі ресурси;
 • Повага та гідність - виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом та хто працює в суді  

 

 "Правосуддя"

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 
(положенню частини другої статті 124 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 25.12.97 р. N 9-зп)

(положенню частини другої статті 124 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 07.05.2002 р. N 8-рп/2002)

(положенню частини другої статті 124 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. N 15-рп/2002) 
Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. 
(положенню частини третьої статті 124 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 07.05.2002 р. N 8-рп/2002)

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. 

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. 

 
Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. 

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. 

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. 

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. 

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
 
Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону. 

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. 

Основними засадами судочинства є: 


1)законність; 

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

3) забезпечення доведеності вини; 

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 

6) забезпечення обвинуваченому права на захист; 

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; 
(положенню пункту 8 частини третьої статті 129 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 11.12.2007 р.у N 11-рп/2007)

9) обов'язковість рішень суду. 

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій. 

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

   


 
 
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
XII позачерговий з'їзд суддів України
Стратегічний план розвитку
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook

© 2002-2013 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру