flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 Порядок звернень громадян

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян" під зверненнями громадян розуміються викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
      Звернення може бути подано як окремо особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
      У зверненні має бути зазначено Ваше прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
      Також письмове звернення повинно бути підписано Вами із зазначенням дати.
      За результатами розгляду Вашого звернення має бути  прийняте  наступне рішення:
     - звернення задоволено ;
     - відмовлено у задоволенні звернення;
     - щодо звернення дано роз’яснення;
     - звернення повернуто відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян" (у разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення  чи  недотримані вимоги  щодо письмового звернення);
     - звернення переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян" (якщо його вирішення не входять до  повноважень даного суду);
     - у  розгляді звернення  відмовлено відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян" (повторні звернення до суду від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті; звернення осіб, визнаних судом недієздатними;  анонімні звернення та звернення із пропущеними строками, щодо їх подачі).

 

Роз'яснення щодо звернень громадян, поданих  електронною поштою

 
     Відповідно до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції" з 28 жовтня 2015 року громадяни можуть подавати електронні звернення з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку.
     Електронне звернення пишеться у довільній формі та має відповідати вимогам Закону України "Про звернення громадян".
     У зверненні має бути зазначено; :
     - Ваше прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;
     - суть порушеного питання, Ваші зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
     - дату Вашого звернення;
     - Вашу електронну адресу, на яку Ви бажаєте отримати відповідь. або відомості про інші засоби зв’язку з з Вами.
     Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Загальний термін розгляду звернення становить не більше одного місяця від дня його надходження, а те, яке не потребує додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня його отримання.
     Якщо в місячний термін вирішити порушені у Вашому зверненні питання неможливо, відповідальна особа  встановить необхідний термін для його розгляду, про що Вас буде  окремо повідомлено. При цьому, загальний термін розгляду звернення не буде  перевищувати  сорока п'яти днів.
     На Ваше прохання на електронне звернення  може бути направлено письмову відповідь. Для цього у електронному зверненні необхідно вказати свою фактичну адресу.
 
 Контактні дані для подання звернення
 
Статичний звіт про розгляд звернень громадян за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.