flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                 наказ голови Залізничного

                                                                                               районного суду м.Львова

№ 15 від 26 лютого 2019 року

 

 

П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в

документах з організації Залізничного районного суду міста Львова

                           

 

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
 4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
 5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
 6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).
 8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).
 9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів, протоколи оперативних нарад тощо);

з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду (окрім декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, щорічної оцінки державних службовців апарату суду, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

з адміністративно-господарських питань діяльності суду, основної діяльності суду (листування, розпорядження, накази голови суду, особи, що виконує обов’язки голови суду, керівника апарату, особи, що виконує обов’язки керівника апарату тощо) (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду (номенклатури справ, описи, акти передачі та знищення документів, журнали обліку, книги реєстрації, реєстри відправлення кореспонденції тощо);

які містять матеріали службових розслідувань.

 1. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Відомості з питань мобілізаційної підготовки, а саме:

відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки;

відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки;

відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Залізничним районним судом міста Львова;

звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

 1. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
 2. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
 3. Записи з камер відеоспостереження, що містяться на носіях інформації Залізничного районного суду міста Львова.
 4. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                                      Полуліх Л.М.