flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Суддівське самоврядування – це професійна публічна корпорація осіб, які володіють статусом судді. Суддівське самоврядування діє через спеціально створені на підставі закону органи – органи суддівського самоврядування. По суті, органи суддівського самоврядування є формою самоорганізації судців. За допомогою цих органів судді реалізують можливість вироблення спільних узгоджених рішень з питань функціонування судової влади, вдосконалення законодавства та гарантій незалежності судців.Перелік органів суддівського самоврядування.

Органи суддівського самоврядування:

Форми суддівського самоврядування

Завдання органів суддівського самоврядування

1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади,

2) зміцнення незалежності суддів та захист від втручання в їх діяльність;

3) участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, ма­
теріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням встановлених нормативів цього забезпечення;

3) погодження призначення судців на посади в судах загальної юрисдикції, призначення суддів КСУ та суддів до складу Вищої ради юстиції і обрання до кваліфікаційних комісій суддів;

4) заохочення судців та працівників апарату судів;

5) здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших структур у системі судової влади.

Органи суддівського самоврядування розробляють та організу­ють виконання захоців щодо реалізації завдань, визначених зако­ном. Виконання завдань органами суддівського самоврядування, загальна спрямованість їх діяльності повинні сприяти створенню належних фінансових, кадрових, матеріально-технічних та інших умов для забезпечення діяльності суддівського корпусу при від­правленні правосудця та здійсненні судового контролю; забезпе­ченню захисту від втручань у судову діяльність; дотриманню норм професійної етики судці.

Збори суддів — це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективне рішення з обговорюваних питань.

Конференція суддів — це зібрання представників суддів (де­легатів) відповідних судів, на якому вони обговорюють питання діяльності цих судів та приймають колективне рішення з обго­ворюваних питань.

Рада суддів відповідних судів — це зібрання представників відповідних судів, яке виконує функції суддівського самовряду­вання у період між конференціями суддів.

 

 Вищі органи суддівського самоврядування