Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Зміни в Законі України «Про судовий збір»

15 грудня 2017, 10:07

З 15 грудня 2017 року вступають в дії не лише нові редакції процесуальних кодексів, а й зміни, внесені до Закону України «Про судовий збір».

Так, запроваджено максимальний розмір судового збору (350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб), за подання юридичною особою позовної заяви майнового характеру, а також подання суб'єктом владних повноважень чи юридичною особою адміністративного позову майнового характеру.

Змінено ставку судового збору за подання заяви про видачу судового наказу, який становитиме 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а не 0,5 як було раніше.

Запроваджено сплату судового збору за подання заяви про скасування судового наказу у розмірі 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Збільшено ставку судового збору за подання апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами до 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, замість 110 відсотків

 Збільшено ставку судового збору за подання касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду до 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги в розмірі оспорюваної суми

Крім цього, скасовано сплату судового збору за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа, а також за роздрукування технічного запису судового засідання.

Скасовано пільги щодо сплати судового збору для:

- Пенсійного фонду України та його органів, органів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального страхування України,

- органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, на які покладено завдання щодо вирішення питань соціального захисту населення;

- центрального орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, структурні підрозділи виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад, на які покладені функції із здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Внесено зміни до порядку сплати судового збору:

- Закріплено можливість сплати судового збору, шляхом перерахування у безготівковій або готівковій формі, в тому числі з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу.

- Визначено, що якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судового рішення в частині позовних вимог (сум, що підлягають стягненню за судовим рішенням), судовий збір за подання скарги (заяви) вираховується та сплачується лише щодо перегляду судового рішення в частині таких позовних вимог (оспорюваних сум).

Доповнено підстави для повернення судового збору:

- У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

- У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

Крім цього, враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.